3 lipca, 2024

3 lipca 2024

Edukacja domowa

Edukacja domowa to popularne określenie spełniania przez dziecko (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2024 r. poz. 737): obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną […]