6 marca 2024

,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” – XIV edycja konkursu plastycznego dla dzieci

grafika konkursuKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, czternastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem  „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnionych poprzez projekt „Bezpieczny rolnik”, Bezpieczna Wieś” jak również popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej
  • II grupa: klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Prace należy nadsyłać do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS  w Krakowie,  ul. Bratysławska 1a,  31-201 Kraków  w terminie do 5 kwietnia  2024 r.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi !!!

Załączniki

Zaproszenie do udziału
Data: 2024-03-06, rozmiar: 91 KB
Regulamin_konkursu_plastycznego_2024
Data: 2024-03-06, rozmiar: 559 KB
konkurs plastyczny plakat
Data: 2024-03-06, rozmiar: 882 KB