22 lipca 2020

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Marzena Bąk
tel: 18 266 33 62
e-mail: marzena.bak@kuratorium.krakow.pl