18 lutego 2021

„Co lubię? Sport lubię!” – materiały do zdalnej edukacji

Polski Komitet Olimpijski, którego celem jest upowszechnianie idei olimpijskiej, zasad i wartości olimpizmu, a także rozwój i promocja Ruchu Olimpijskiego, sportu powszechnego i zdrowego stylu życia, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych – publikacji tematycznych, quizów olimpijskich, opowiadań, kart pracy.  Pakiet zagadnień sportowych został w nich poszerzony o konteksty historyczne, literackie i artystyczne. Materiały są przeznaczone zwłaszcza dla tych nauczycieli, którzy interesują się realizacją projektów interdyscyplinarnych. Można je wykorzystać do pracy z uczniem w ramach edukacji zdalnej, możliwa jest ich adaptacja struktury MS Teams.

Materiały można pobrać ze strony internetowej https://olimpijski.pl/edukacjapkol/zainspiruj-sie/materialy-edukacyjne/