21 lutego 2024

Debata „średnia ważona” Stowarzyszenie Umarłych Statutów

15 lutego 2024 r. – 17.00-19.00 Debata „średnia ważona” Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Debata online: Średnia ważona — czy na jej podstawie można i należy ustalać oceny klasyfikacyjne?