4 lutego 2021

Gra edukacyjna online „Agent PSE Innowacje”

Gra została stworzona przez pracowników Spółki PSE Innowacje przy współpracy z nauczycielami i uwzględnia wybrane elementy programu nauczania, co może stanowić ciekawe narzędzie wspierające pracę na zajęciach lekcyjnych. Jest skierowana jest głównie do uczniów klas 7 i 8  szkół podstawowych.

Została podzielona na pięć etapów tematycznych, w których gracz zaznajamia się z kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, poznaje charakterystykę konwencjonalnych źródeł wytwórczych, dotyka tematu przesyłu energii i krajowego systemu elektroenergetycznego, dowiaduję się czym są odnawialne źródła energii i zobaczy jak wg realnych trendów może wyglądać najbliższa przyszłość. Każdy etap rozgrywki poprzedzony został filmem opatrzonym narracją Krystyny Czubówny, wprowadzającym w tematykę etapu. Weryfikacja zdobytej w trakcie Gry wiedzy, następuje dzięki licznym quizom i raportom.

Gra dostępna jest pod adresem: https://agentkse.pl/ i umożliwia wzięcie udziału w edukującej zabawie w formie indywidualnej oraz w dedykowanej nauczycielom wersji dla szkół, w której postęp gry i wyniki, każdego z uczniów, prowadzący może śledzić za pośrednictwem utworzonego dla niego panelu kontroli.Na witrynie https://agentkse.pl/promo, można znaleźć więcej informacji o projekcie, został tam także szczegółowo przedstawiony zakres tematów poruszanych w Grze .