21 grudnia 2023

II Konkurs „Mieszkańcy Kresów I Rzeczypospolitej”

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje II Konkurs „Mieszkańcy Kresów I Rzeczypospolitej”, do którego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski, a także znająca język polski młodzież ucząca się z innych państw, bez względu na narodowość, w wieku od 16 do 21 lat. Tytuł bieżącej edycji nawiązuje do przypadającej na bieżący rok 365. rocznicy ugody hadziackiej.

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań wspólną historią wielonarodowych społeczności zamieszkujących wschodnią część I Rzeczypospolitej, jako podstawy do budowy przyjaznych relacji między Polakami i Ukraińcami. Wyrażenie „Kresy I Rzeczypospolitej” w nazwie Konkursu jest użyte we współczesnym jego rozumieniu, tj. oznacza ziemie położone w granicach I Rzeczypospolitej, które obecnie znajdują się poza wschodnią granicą Polski, w szczególności na terytorium Ukrainy. Konkurs jest dwuetapowy.

Harmonogram Konkursu:

1. Termin składania prac pisemnych: 23 lutego 2024 r.
2. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu oraz lista uczestników dopuszczonych do zawodów finałowych: 10 marca 2024 r.
3. Zawody finałowe, ogłoszenie wyników Konkursu w tym lista laureatów i wyróżnionych finalistów, a także uroczystość rozdania nagród: 18 czerwca 2024 r.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie internetowej PTG i Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie