4 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Komunikaty

Materiały

 

Wojewódzki koordynator konkursu:

Teresa Sowa
tel: 14 696-32-54
e-mail: teresa.sowa@kuratorium.krakow.pl