5 listopada 2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Dostawę komputerów przenośnych dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia