4 grudnia 2019

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia