10 grudnia 2019

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Wadowicach”

Do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia