1 grudnia 2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na „Dostawę komputerów przenośnych dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania