25 listopada 2020

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o unieważnieniu postępowania