26 kwietnia 2019

Internetowe konto Pacjenta (IKP)

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa małopolskiego

 

Na prośbę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małopolski Kurator Oświaty przekazuje  do wiadomości i stosownego wykorzystania pismo Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące udostępnienia przez Ministerstwo Zdrowia usługi dla obywateli pod nazwą „INTERNETOWE KONTO PACJENTA”.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Do pobrania:

pismo Szefa KPRM