16 października 2023

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie” pod hasłem ”Znaczek Pocztowy – Seniorzy Bezpieczni w Świetle Odblasków”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i wychowanków świetlic szkolnych do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie” pod hasłem ”Znaczek Pocztowy – Seniorzy Bezpieczni w Świetle Odblasków”.

Głównym celem konkursu jest  promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci, a także seniorów, poprzez uświadomienie im konieczności noszenia elementów odblaskowych, według ustawy o obowiązku noszenia odblasków.

Ocenie podlegać będą prace plastyczne przygotowane we wskazanej w regulaminie formie w poszczególnych kategoriach. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.

Prace konkursowe wraz z kompletną dokumentacją konkursową należy przesłać listownie w terminie do dnia 27 października 2023 r. na adres organizatora.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej, a także dostępnym na stronie Organizatora

Załączniki