8 maja 2024

Kolejna edycja konkursów pn. „Strzelnica w powiecie 2024”

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną edycję konkursów pn. „Strzelnica w powiecie 2024” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych, pneumatycznych oraz budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Celem konkursu jest miedzy innymi zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich oraz aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnych, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły ogłoszeń dostępne są pod linkami:

Termin składania ofert do dnia 17 września 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Oddziale Współpracy Cywilno — Wojskowej pod numerami telefonów: 261 877 739 i 261 824 206 oraz 261 877 721 i 261 845 325, jak również pod email: projektstrzelnice@ron.mil.pl