8 maja 2024

Konkurs EDUinspirator i Młody EDUinspirator – pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”

grafika konkursuFundacja Rozwoju Systemu Edukacji z ogłasza start kolejnej edycji Konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator, pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”.

Konkurs ten stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które poprzez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku.

 

Można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

  • EDUinspirator – Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna młodzieży

EDUinspirator to tytuł dla tych, którzy nie tylko angażują się w projekty edukacyjne, ale także inspirują innych do nauki i działania. Osoby nagrodzone w ramach tego konkursu wyróżniają się nie tylko swoją aktywnością, lecz także wpływem na rozwój innych oraz przynoszą pozytywne zmiany w swoim środowisku.

  •  Młody EDUinspirator – Uczeń, Wolontariusz, Student

W ramach tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie także przyznany tytuł Młodego EDUinspiratora. Jest to wyróżnienie dla młodych ludzi, którzy poprzez swoje zaangażowanie, inicjatywę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków przyczynili się do sukcesu projektów edukacyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu do 30 września 2024 roku.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu:  O konkursie | EDUInspiracje