6 maja 2024

Ewidencja „Sportowe Talenty” – przypomnienie

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przypominamy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych w zakresie wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2023/2024 nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek przeprowadzania na lekcjach wychowania fizycznego czterech prób sprawności fizycznej, raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia – we wskazanych klasach/typach szkół oraz wpisywania ich wyników w postaci zanonimizowanej do ewidencji „Sportowe Talenty”.

Komunikat dotyczący obowiązku przeprowadzania testów sprawności został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności (https://www.gov.pl/web/edukacja/odkrywajmy-sportowe-talenty–testy-sprawnosciowe-w-szkolach).

Prosimy o jak najszybsze dopełnienie powyższego obowiązku i wpisanie wyników przeprowadzonych testów sprawności do ewidencji „Sportowe Talenty”.