29 czerwca 2023

Konkurs „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”

Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”.

Celem konkursu jest:

  • Poznanie i prezentacja bogactwa różnorodności biologicznej swojej lokalnej okolicy, zwłaszcza obszarów wiejskich i bliżej nieznanych obszarów chronionych krajobrazu rolniczego.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów.
  • Budowanie poczucia sprawczości w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi swojego otoczenia.

Zadanie konkursowe polega na obserwacjach prowadzonych w zespołach od 2 do 5 osób. Zespoły uczniów dokonują obserwacji bioróżnorodności w swojej okolicy. Uczniowie poszukują, fotografują, opisują i oznaczają na mapie okazy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Planowana data przebiegu konkursu: 4.09.2023 r. – 15.11.2023 r.

Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs zachęci nauczycieli do stworzenie atrakcyjnego, autorskiego projektu edukacyjnego w tematyce ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności lub w kontekście obszarów wiejskich.Obserwacje mogą być prowadzone także na terenach administracyjnie należących do miast ale mających cechy krajobrazu wiejskiego/rolniczego lub obszaru chronionego. Przez cechy rozumiemy między innymi zarówno ekosystemy, które można spotkać na obszarach wiejskich (np. mokradła, pola, lasy, łąki etc.) jak i gatunki lub formy ochrony przyrody. Można je też pokazywać w kontekście lub w opozycji do problematyki przyrody w mieście.UWAGA:

Każda szkoła może wziąć udział! Czekają atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół!

Pytania można zadawać pod adresem: konkurs@bogactwowsi.pl

Szczegóły na stronie internetowej Konkursu

Załączniki

Konkurs Mapa Bogactwa Bioróżnorodności Wsi_opis
Data: 2023-06-29, rozmiar: 14 KB
Przewodnik po Konkursie dla Nauczycieli
Data: 2023-06-29, rozmiar: 4 MB
Regulamin konkursu
Data: 2023-06-29, rozmiar: 253 KB