25 marca 2020

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”

Fundacja Bank Ochrony Środowiska wraz z Pocztą Polską zapraszają wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym online na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

Czwarta edycja konkursu poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście podstawy programowej, a także obecnej sytuacji, z którą zmaga się cały świat.

 

Pragniemy serdecznie zaprosić młodzież w wieku 7–19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i ośrodków kultury w Państwa regionie do udziału w konkursie.

Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne oraz  etap wewnętrzny za pośrednictwem Internetu.

Celem konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Konkurs nie tylko edukuje, ale stwarza młodzieży możliwość wypowiedzi i dyskusji. Jest to również jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.

Konkurs patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rzecznik Praw Dziecka.

W załączeniu do pobrania ulotka i zaproszenie do udziału w Konkursie.

 

Organizatorzy

Załączniki

SOM-4 zaproszenie do udziału
Data: 2020-03-25, rozmiar: 894 KB
SOM-4_ulotka
Data: 2020-03-25, rozmiar: 974 KB