17 listopada 2022

Materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, dostępnymi na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.