8 lutego 2024

Międzynarodowy Konkurs Graficzny – Essa

Organizatorem konkursu Essa jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

„Essa to wyraz wykrzyknikowy najczęściej stosowany w momentach triumfu, dumy lub euforii. Niemal zawsze odnosi się do pozytywnych przeżyć. Najczęściej wypowiadany jest podczas kulminacyjnego momentu radości. Ranga sukcesu nie ma znaczenia, essa może nam towarzyszyć zarówno w przypadku małych, jak i dużych osiągnięć. Nierzadko słowo używane jest także w kontekście udanej zabawy. [Polszczyzna.pl] Słowo zostało wybrane młodzieżowym słowem roku 2023 przez Was, przez uczestników naszego konkursu.” – pisze w swoim Słowie do uczestników Jury Konkursu.

  1. Praca powinna zawierać: fotografię lub projekt graficzny samodzielnie wykonany przez autora. Dopuszcza się użycie w projekcie elementów będących częścią fotografii czy ilustracji.
  2. Cały projekt nie może być plagiatem, kopią istniejącej już pracy.
  3. Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne opisane szczegółowo w Regulaminie.
  4. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2024 r.na adres: kongrafzspm@gmail.com

Zachęcamy do uważnego przeczytania zarówno Słowa od Jury, jak i Regulaminu Konkursu

 

Załączniki

Słowo od Jury Essa
Data: 2024-02-08, rozmiar: 23 KB
Karta Zgłoszenia Essa
Data: 2024-02-08, rozmiar: 25 KB