3 marca 2023

Modelowe programy praktycznej nauki zawodu – staże uczniowskie

NP.021.33.2023.KL

Kraków, 3 marca 2023 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Techników,

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zachęca szkoły prowadzące kształcenie w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor do zapoznania się modelowymi stażami uczniowskimi, opracowanymi w ramach realizacji projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej”.

Szczegóły zmieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Deklaracja szkoły
Data: 2023-03-03, rozmiar: 57 KB
List polecający
Data: 2023-03-03, rozmiar: 208 KB
Technik logistyk - program PNZ
Data: 2023-03-03, rozmiar: 2 MB
Technik logistyk - ramy jakości staży i praktyk
Data: 2023-03-03, rozmiar: 2 MB
Technik spedytor - program PNZ
Data: 2023-03-03, rozmiar: 2 MB
Technik spedytor - ramy jakości staży i praktyk
Data: 2023-03-03, rozmiar: 2 MB