14 sierpnia 2019

Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Koordynator konkursów tematycznych:

Katarzyna Dębska
tel. 12 448-11-30
e-mail: katarzyna.debska@kuratorium.krakow.pl