5 kwietnia 2019

Uroczystości 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 24. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu

Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu zaprasza na patriotyczno-religijną uroczystość79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 24. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 12.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

4 kwietnia 2019

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie niezawieszania zajęć w szkołach i przedszkolach w czasie strajku nauczycieli

W związku z informacjami pojawiającymi się na stronach internetowych szkół, dotyczącymi możliwego postępowania dyrektorów w czasie planowanego strajku nauczycieli, Małopolski Kurator Oświaty wyjaśnia, że w jego ocenie brak jest podstaw do zawieszania zajęć w trybie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

4 kwietnia 2019

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej do katalogu przedmiotów do wyboru w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum – to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół do wyboru w 4–letnim liceum ogólnokształcącym i 5–letnim technikum. Większa liczba godzin do dyspozycji dyrektorów to realizacja zapowiedzi złożonych nauczycielskim związkom zawodowym przez minister Annę Zalewską.