23 marca 2021

Konkursy na kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Varese

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów

16 marca 2021

Informacja o projekcie dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Małopolski Kurator Oświaty informuje publiczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne o możliwości udziału w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

15 marca 2021

„Małopolski Carolus”

Małopolski Carolus

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. Zgłoszenia do 14 maja 2021 r.