25 maja 2021

Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych – szkolenie e-learningowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych

18 maja 2021

Projekt „Lekcja: Enter!”

Na terenie  województwa małopolskiego, w ramach projektu „Lekcja:Enter” działa 6 podmiotów oferując szkolenia na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są przez konsorcjum realizujące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

18 maja 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.