3 października 2023

„Podziękuj Pszczole” – konkurs plastyczny

plakat konkursuFundacja Apikultura zaprasza dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego do udziału w Konkursie Plastycznym „Podziękuj Pszczole”.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej “Podziękuj pszczole”, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wiele produktów żywnościowych, ale nie tylko zawdzięczamy pracy zapylaczy. Konkurs zorganizowany został w ramach otwartego konkursu na realizację zadań Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA” 2023.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – uczniowie klas 1-3 SP,
  • II kategoria – uczniowie klas 4-8 SP,

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe.

Technika wykonania prac: Grafika, malarstwo, rysunek – format pracy: A4 (210 x 297 mm)

Nadsyłanie prac konkursowych: 17 października 2023 r. (decyduje data wpływu).

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem

 

Załączniki

plakat-konkurs-plastyczny
Data: 2023-10-03, rozmiar: 1 MB