3 czerwca 2024

Program K’IDS

K’IDS jest programem, którego celem jest zmiana sposobu nauczania w szkołach podstawowych na całym świecie poprzez wprowadzenie podejścia holistycznego, kształtującego i wzmacniającego w uczniach wartości humanistyczne w toku prowadzenia lekcji przedmiotowych.

Szkoła powinna uczyć m.in. krytycznego myślenia, kreatywności, odwagi – wynika z raportu podsumowującego program pilotażowy K’IDS w Polsce.