11 kwietnia 2023

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli (pedagogów, psychologów) zatrudnionych w Państwa szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planujemy zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

Informacje na temat programu Unpugged możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej programyrekomendowane.pl oraz w załączonym zaproszeniu.

Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged” znajdziecie Państwo na stronie internetowej poświęconej projektowi pozytywnaprofilaktyka.org

 

 

Załączniki

Zaproszenie do udziału w projekcie Unplugged
Data: 2023-04-11, rozmiar: 275 KB