5 maja 2017

„Szkoła Promująca Zdrowie” – zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat

Aktualne materiały do pobrania:

1.  Etapy tworzenia “Szkoły Promującej Zdrowie”
2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci:

3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu SzPZ – załącznik 3
4.  Nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie:

  • Wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu SzPZ – załącznik 4
  • Raport z autoewaluacji – załącznik 5
  • Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu SzPZ – załącznik 3

5.  Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie:

  • Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu SzPZ – załącznik 6
  • Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu – Szkołazałącznik 7
  • Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu – Przedszkole załącznik 7a

6.  Autoewaluacja w Szkole/Przedszkolu Promującej/ym Zdrowie:

7. Koordynatorzy sieci Szkół Promujących Zdrowie
8. Baza szkół i placówek promujących zdrowie
9. Dobre Praktyki:

Materiały pomocnicze:

  1. „Szkoła Promująca Zdrowie” – zasady przynależności do sieci Szkół Promujących Zdrowie – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
  2. Przedszkole promujące zdrowie