12 kwietnia 2024

„Trzy filary oceniania. Szkolenie z zakresu przepisów i teorii oceniania.” – konferencje trwają.

Kolejny dzień szkoleń kadry pedagogicznej na temat szkolnych ocen i oceniania.
W dniu 3 kwietnia 2024 r. Kurator Oświaty pracowała z kadrą pedagogiczną w Nowym Sączu, 5 kwietnia 2024 r. w Tarnowie.”

dr Gabriela Olszowska w trakcie prowadzenia szkolenia
dr Gabriela Olszowska podczas szkolenia widoczni są licznie przybyli uczestnicy
Uczestnicy konferencji podczas oglądania szkoleniowej prezentacji