31 grudnia 2018

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach praktycznej nauki zawodu (NNW)

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

prowadzących kształcenie zawodowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644), szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie NNW uczniów kierowanych na praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą jest obowiązkiem tej szkoły, a praktyczna nauka zawodu jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Organy prowadzące szkoły otrzymują subwencję oświatową na realizację zadań szkolnych (zadania związane między innymi z prowadzeniem szkół ponadpodstawowych oraz realizacją praktycznej nauki zawodu). Zatem ubezpieczenie NNW uczniów kierowanych na praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą powinno być finansowane z tego źródła.