25 stycznia 2024

VI Test Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956

Od 2018 roku w ramach obchodów rocznic Poznańskiego Czerwca 1956 Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 przygotowuje konkurs dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych – Test Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956. W ramach nadchodzącej 68 rocznicy organizatorzy pragną skierować zaproszenie do udziału do szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

  • Pierwszy etap VI Testu Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956 zostanie zorganizowany 26 kwietnia 2024 roku w godzinach od 11:00 do 12:00 w formie zdalnej. Do pierwszego etapu zapraszamy nieograniczoną liczbę zespołów, jednak konieczne jest, aby jeden zespół składał się z trzech osób. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie tylko jeden trzyosobowy zespół. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 30 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości pod adresem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.
  • Drugi etap Testu odbędzie się 4 czerwca 2024 roku w siedzibie Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (ul. Św. Marcin 80/82) o godzinie 11.00. W drugim etapie Testu może wziąć udział maksymalnie 10 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie.

Test będzie złożony z czterech etapów. W ramach każdego z nich osoby zgłoszone do konkursu będą miały odpowiedzieć na 10 pytań. Etapy dotyczyć będą szerokiego kontekstu historycznego związanego z Poznańskim Czerwcem 1956:

  1. Wiedza związana z historią Polski w latach 1945-1956
  2. Przyczyny, przebieg i skutki strajku i demonstracji z 28 czerwca 1956 roku
  3. Postacie związane z Poznańskim Czerwcem
  4. Sposoby upamiętnienia na terenie Poznania

Uczniowie zgłoszonych szkół otrzymają bibliografię, ułatwiającą przygotowanie się do Testu.

Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału do 29 marca 2024 roku, do godziny 16:00. Zgłoszenia można kierować  drogą mailową na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl lub telefonicznie: +48 61 852 94 64.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Załączniki