15 kwietnia 2024

VII Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych DO HYMNU

logo do hymnu
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Małopolski,

15 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się nabór do VII Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.
Jest to inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”.

Obok niewątpliwych walorów edukacyjnych w zakresie znajomości i poszanowania Hymnu Narodowego oraz polskich pieśni hymnicznych, Konkurs wdraża uczniów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do poprawnego, praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego. Jest to także forma kształcenia poczucia więzi społecznych i utożsamiania się z grupą rówieśniczą, do której się należy, w zakresie wspólnej pracy i współodpowiedzialności za wynik końcowy.
Dla wielu szkół naszego województwa wspólne śpiewanie Hymnu wrosło w szkolną tradycję i jest stałym elementem  życia szkoły, który łączy nie tylko uczniów, ale również dyrekcję, wszystkich nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły. Wielokrotnie konkursowa prezentacja była świętem całego środowiska lokalnego, w którym uczestniczyły także władze i media. Rangę Konkursu podnoszą również wysokie nagrody dla szkół, które uzyskały najwyższe oceny jurorskie w skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Cennym jest także fakt, że jurorzy przyjeżdżają do szkół, aby ocenić prezentację, co nie generuje kosztów po stronie uczestniczących placówek.

Zapraszając nasze małopolskie szkoły podstawowe do tegorocznego Konkursu gratulujemy i dziękujemy piętnastu szkołom, które uzyskały kwalifikację w ubiegłej edycji, a szczególne gratulacje należą się Szkole Podstawowej im. Bł Karoliny Kózkówny w Mszalnicy, która zdobyła I miejsce w Polsce!

Od czterech lat organizowane są także Warsztaty dla nauczycieli, którzy będą przygotowywali uczniów do Konkursu i prowadzili konkursową prezentację przed komisją jurorską. Zajęcia realizowane są przez wybitnych praktyków w dziedzinie śpiewu zbiorowego, prowadzenia zespołów wokalnych i dyrygowania.
Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny nocleg, wyżywienie, praktyczne zajęcia i zwrot kosztów przejazdu (na
podstawie biletów kolejowych lub autobusowych). Nauczyciele prowadzący konkursowe prezentacje w swoich
szkołach bardzo mocno podkreślali wartość uczestnictwa w Warsztatach dla prawidłowości przygotowań do
udziału w Konkursie oraz doskonalenia i rozwoju swoich umiejętności zawodowych. Warsztaty odbywają się w
bieżącym roku w Bydgoszczy w dniach 14-15 września 2024 roku, a organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w bardzo dobrych warunkach hotelowych.

Zachęcamy by jak najwięcej szkół z Małopolski podjęło się startu w tegorocznym Konkursie. Nabór trwa do 17 maja 2024 r. Link do formularza zgłoszeniowego

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz odwiedzenia strony https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu, gdzie można znaleźć wiele ciekawych relacji i fotografii z poprzednich edycji .

 

Załączniki