10 maja 2022

Wystawa „Zawołani po imieniu”

Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie serdecznie zaprasza na ważną lekcję człowieczeństwa, miłości bliźniego i wartości, którymi powinniśmy kierować się  w naszej codzienności, na Wystawę stałą „Zawołani po imieniu”.

Wystawa poświęcona jest Polakom, którzy w czasie okupacji zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Wystawa to opowieść o osobach wyjętych spod prawa, zagrożonych donosem, mordowanych bez sądu – tylko dlatego, że pomagali tym, których okupanci uznali za „podludzi”, przywracająca pamięć o zapomnianych bohaterach czasu wojny i okupacji.Osią narracji są tragiczne historie ofiar, opowiadane w szerszym kontekście losów ich krewnych oraz lokalnych wspólnot. Inicjatywa łączy edukację historyczną z troską o przekaz o uniwersalnych wartościach, jak odwaga, ofiarność i solidarność.

Bezpłatne zajęcia warsztatowe połączone ze zwiedzaniem ekspozycji przeznaczone są dla pedagogów, jak również uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.