28 listopada 2023

XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

logo konkursuSzkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego zaprasza wszystkich uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej szczególnie zainteresowanych złożonością świata zewnętrznego do udziału w XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Każdy z nich ma formę testu wiedzy. Etap szkolny odbędzie się 9 stycznia 2024 r. o godz. 13:00, natomiast etap finałowy – 19 kwietnia 2024 r.

Realizacja konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej szkoły (w zakładce Konkurs Ekologiczny). Rejestracja do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły (w zakładce rejestracja do konkursu) lub przez stronę

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu Pani Małgorzaty Kalety oraz Pani Anny Bekas na adres mailowy: konkurs.eko.sp62@gmail.com

Załączniki