15 grudnia 2023

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”

grafika konkursuPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”.

Celem konkursu jest między innymi popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu oraz kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsza rejestracja uczestników na stronie internetowej organizatora. Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie prac konkursowych w formie elektronicznej.

Termin nadsyłania prac: 27 stycznia 2024 roku

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 12 kwietnia 2024 roku

Szczegóły w Regulaminie