7 listopada 2019

Zapytanie ofertowe na „Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – wykaz stacji

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego