15 września 2020

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności

Osobą pełniąca funkcję koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Krakowie jest

Pan Adam Skwarło
wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52

e-mail: adam.skwarlo@kuratorium.krakow.pl
nr telefonu: 18 540 23 11

Załączniki