15 września 2020

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności

Osobą pełniąca funkcję koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Krakowie jest

Pan Łukasz Drewienkiewicz
wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73
31-153 Kraków

e-mail: lukasz.drewienkiewicz@kuratorium.krakow.pl
nr telefonu: 12 448 11 52

Załączniki