23 października 2020

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.