19 sierpnia 2022

Zmiana rozporządzenia dotyczącego uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Załączniki

treść rozporządzenia
Data: 2022-08-19, rozmiar: 403 KB