24 kwietnia 2024

Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 10 kwietnia 2024 r. do konsultacji publicznych, opiniowania oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt przewiduje w szczególności rezygnację z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wprowadzenie obowiązkowej nauki udzielania pierwszej pomocy (link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Termin konsultacji projektu upływa z dniem 2 maja br.

Zgodnie z projektem, od września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) – nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Dodatkowo informujemy, że od 1 września 2025 r. – zamiast przedmiotu historia i teraźniejszość – planuje się wprowadzenie przedmiotu edukacja obywatelska, który będzie realizowany w klasach drugich szkół ponadpodstawowych.