25 kwietnia 2018

Konferencja w Zatorze – „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”

W Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka”, której uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy szkół powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

23 kwietnia 2018

VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Gromnik 2018

W Amfiteatrze usytuowanym w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku odbył się VI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorami tegorocznego Przeglądu byli: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie i Starosta Tarnowski.

23 kwietnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2018 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2017/2018.