6 września 2019

Akademia młodego miłośnika Krakowa oraz Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa – zaproszenie do udziału w kursach

Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych.

5 września 2019

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli – jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2019/2020 odbywa się jubileuszowa 10. edycja Programu.

4 września 2019

Przekazanie informacji dotyczących realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego

Zwracam się z prośbą o przekazanie do dnia 20 września 2019 r. informacji dotyczącej realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

2 września 2019

Zaproszenie na obchody 70. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Władysława Gurgacza kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

Stowarzyszenie „Instytut Świętej Jadwigi Królowej Polski” zaprasza na obchody 70. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Władysława Gurgacza kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

29 sierpnia 2019

X edycja Małopolskiego Konkursu dla Szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła” – zaproszenie do udziału

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w X edycji Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła”