30 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

22 grudnia 2020

Informacje dla dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dotyczące rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

21 grudnia 2020

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca”

Konkurs o złotą lilię andegaweńską

Konkurs jest także okazją do czerpania wiedzy z wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest Katedra Wawelska i dzieje Polski w oparciu o historię dzwonów katedralnych, w tym dzwonu Zygmunta, w 500-lecie jego zawieszenia.

18 grudnia 2020

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki.