25 września 2020

Zarządzenie Nr 53/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2020 r.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

24 września 2020

Korzystanie z szafek szkolnych i szatni – informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego Szanowni Państwo, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DWKI-WPB.513.449.2020.TSG) dotyczącym wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, przedstawiam ujęte w piśmie zalecenia. Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 […]

21 września 2020

„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!” – Konkurs dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach przeznaczonych dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych, w wyniku których zostaną wyłonione najlepsze filmowe materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.