15 kwietnia 2019

Informacja MEN na temat zmian w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” zostały omówione zagadnienia istotne dla wskazanej problematyki. Przedstawiono zarówno badania naukowe, jak też praktyczne sposoby kształtowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz skutecznej realizacji profilaktyki nadwagi i otyłości.

12 kwietnia 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.

10 kwietnia 2019

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – zbliża się termin przekazywania danych oraz składania wniosków

Zbliża się termin przekazywania danych przez szkoły (15 kwietnia 2019 r.) oraz składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na
siedzibę szkoły objętej wnioskiem (30 kwietnia 2019 r.) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

5 kwietnia 2019

Uroczystości 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 24. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu

Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu zaprasza na patriotyczno-religijną uroczystość79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 24. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 12.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.