17 maja 2022

Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną – prezentacja zadania

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574), nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

10 maja 2022

„Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej” – konferencja MCDN

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Konferencji „Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej” Konferencja odbędzie się w formie online 23.05.2022 w godz. 13:00 – 16:00 Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389 Ideą konferencji jest przedstawienie możliwości założeń edukacji klasycznej we współczesnej szkole. Program […]