6 marca 2018

Indywidualna rejestracja na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r.

2 marca 2018

Obchody Jubileuszu 175-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

Najstarsza spośród nowosądeckich szkół podstawowych obchodzić będzie w bieżącym roku swoje 175-lecie istnienia. Centralna uroczystość przypada na dzień 6 czerwca 2018 r. Zainicjuje ją o godz. 10:00 msza święta
w kościele p.w. św. Kazimierza. Część artystyczna rozpocznie się o godz. 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowym Sączu.

1 marca 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.