13 marca 2020

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

13 marca 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego małopolskich szkół i placówek w następujących obszarach wspomagania

11 marca 2020

„Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II” – zaproszenie do udziału

Celem Konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz Jego wielkiego pontyfikatu papieskiego i przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski,

11 marca 2020

Konkurs Wiedzy „O życiu i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego”

W dniu 21 maja 2020 roku odbędzie się regionalny Konkurs Wiedzy „O życiu i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego”. Konkurs ma na celu upamiętnienie 400 rocznicy śmierci fundatora klasztoru oraz miasta Kalwaria Zebrzydowska. Konkurs jest częścią większych obchodów organizowanych przez Urząd Miast i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jego podstawowym celem jest propagowanie wiedzy historycznej oraz kultury i tradycji regionu.