7 kwietnia 2017

Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U z 2013 r. poz.1737) w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

6 kwietnia 2017

Nagroda dla najlepszego krakowskiego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia dla najlepszego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Była to 8. edycji Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego, corocznie przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie.

5 kwietnia 2017

Konferencja „Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatną konferencję, podczas której nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze zwiększające świadomość ekologiczną uczniów. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:30-19:00 w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca uroczystości 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędą się uroczyste obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca obchodów 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy pomniku Ofiar Obozów odbędą się uroczyste obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień.