14 września 2022

Zwiększenie limitu wydatków dla uczniów na dotację podręcznikową

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

9 września 2022

„Żyj z sensem!” – zaproszenie do udziału w małopolskim programie logoprofilaktycznym dla szkół

Plakat Konferencji Żyj z sensem

Program „Żyj z sensem” oparty jest o założenia i techniki logoterapeutyczne – jego głównym celem jest wyposażenie nauczycieli i wychowawców w techniki i narzędzia przydatne do pracy profilaktycznej z młodzieżą, a uczniów w wiedzę z zakresu radzenia sobie w kryzysach.