10 czerwca 2021

Konsultacje online nowego Stypendium Premiera

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka we współpracy z Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską, Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz GovTech Polska konsultacje nowego Stypendium Premiera. Obecnie Stypendium przeznaczone jest jedynie dla tych uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce. Chcemy to zmienić i dowiedzieć […]

10 czerwca 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Kraków,   10 czerwca 2021 r. SEPZ-I.5750.3.2021.MŁ   Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego   Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  lipca 2021 r. W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła […]

7 czerwca 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021r.

Kraków, dnia 7 czerwca 2021 r. WO-II.3146.3.21.2021.SY     OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.   Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela. Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. […]