12 maja 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego małopolskich szkół i placówek

10 maja 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2023 r.

8 maja 2023

Gala zakończenia Konkursu Tematycznego „Polscy żołnierze w walce o wyzwolenie Włoch, Francji, Belgii i Holandii podczas II wojny światowej” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Serdecznie zapraszam laureatów Konkursu.