13 marca 2018

Konkurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego odżywiania

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin nadsyłania prac w konkursie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego odżywiania w obrębie V edycji projektu „Czysta Małopolska”.

12 marca 2018

Wstępne oszacowanie kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty informuje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków z budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotację udzielaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 25 września.