19 lutego 2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W tym roku po raz dziesiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dnia 1 marca czcimy pamięć i czyny bohaterów, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej. Heroiczna walka, niezłomna postawa oraz opór komunistycznemu reżimowi były bezgranicznym poświęceniem dla Ojczyzny i obroną jej niepodległości.

19 lutego 2020

„Festiwal Zawodów” w Małopolsce 2020 – Zapraszamy grupy szkolne do rejestracji!

Rokrocznie blisko 150 wystawców z Małopolski, w tym szkoły branżowe, mundurowe i szkoły zagraniczne prezentują swoje bogate oferty edukacyjne, zachęcając odwiedzających uczniów szkół podstawowych do wyboru dalszej ścieżki zawodowej właśnie w ich placówce. Poprzednią edycję Festiwalu Zawodów w Małopolsce odwiedziło ponad 30 tys. osób!

19 lutego 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

W wytypowanych przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

18 lutego 2020

Badania normalizacyjne w ramach projektu „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Projekt ma na celu opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych (testów) dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

17 lutego 2020

Eliminacje do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2020

NP.021.28.2020.IF Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie otrzymał zadanie przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2020 r. Ze względu na założenie, że eliminacje we wszystkich województwach powinny odbywać się w ten sam sposób, Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” opracowało regulamin zawodów sportowo – […]

13 lutego 2020

„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa małopolskiego   Szanowni Państwo, Mając na względnie troskę o zapewnienie jak najpełniejszego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zachęcam Państwa Dyrektorów do podjęcia działań, które upowszechnią wśród uczniów zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uzyskiwanie „Karty rowerowej” jako pierwszego dokumentu stwierdzającego przygotowanie do udziału w ruchu drogowym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego […]