7 maja 2019

Zaproszenie na wykład profesora Wojciecha Roszkowskiego na temat Orląt Lwowskich w dniu 24 maja 2019 r.

W imieniu wybitnego historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego oraz PTG „Sokół” Kraków i Wydawnictwa „Biały Kruk” serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli języka polskiego i historii wraz z grupami uczniów na uroczystą premierę książki „Orlęta Lwowskie”.

6 maja 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019

Informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – termin 31 maja 2019 r.