16 lutego 2021

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

NaszaFlaga

Celem Konkursu jest między innymi promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, a także  budowanie poczucia wspólnoty narodowej i popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.

12 lutego 2021

Wręczenie nagród w Konkursie „Młody felietonista – piórem i kamerą”

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak wręczyła nagrody laureatom Konkursu „Młody felietonista – piórem i kamerą”. Konkurs został ogłoszony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 11 listopada 2020 roku w Dniu Święta Odzyskania Niepodległości – miał na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości poprzez uświadomienie i zrozumienie znaczenia pojęcia wolności i jego wpływu na istnienie niepodległego państwa, a także kształtowanie […]