18 marca 2020

24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego konieczne stało się odwołanie tegorocznych uroczystych obchodów organizowanych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów. W poczuciu misji i świadomości wagi tego święta, nie rezygnujemy jednak zupełnie  z upamiętnienia bohaterów.

17 marca 2020

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dziś, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

17 marca 2020

Wprowadzone zmiany w SIO

Bliższe informacje na stronie: https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/wprowadzone-zmiany-w-systemie-informacji-oswiatowej-48/ https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/wprowadzone-zmiany-w-systemie-informacji-oswiatowej-49/

17 marca 2020

Komunikat IPN w Krakowie. Odwołanie wydarzeń zaplanowanych na marzec. Zamknięte „Przystanki Historia”, księgarnia i czytelnie akt jawnych – Kraków, Kielce

Z powodu epidemii koronawirusa oraz w związku z zaleceniami i decyzjami władz państwowych i samorządowych jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenia, zapowiadane przez Oddział IPN w Krakowie i Delegaturę IPN w Kielcach, zaplanowane na marzec 2020 r.

13 marca 2020

Projekt ORE „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”. Szczegóły na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/5038