4 grudnia 2017

Obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

5 grudnia 2017 r., w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejmie odbędzie się zwołane przez Prezydenta RP Zgromadzenie Narodowe, w miejscu urodzenia Marszałka w Zułowie oraz w Wilnie na Cmentarzu na Rossie, przy grobie matki i serca syna spotkają się przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych z całej Polski.
Z tej okazji także w Krakowie odbędą się okolicznościowe wydarzenia, do udziału w których zachęcam młodzież szkół krakowskich, poczty sztandarowe, nauczycieli.

4 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r.

30 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w akcji charytatywnej “Rodacy – Bohaterom”

Akademia Ignatianum w Krakowie zaprasza uczniów wszystkich szkół do włączenia się w akcję charytatywną „Rodacy – Bohaterom”. Celem akcji jest pomoc potrzebującym Polakom mieszkającym na Kresach – Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rumunii i Mołdawii; szczególnie byłym żołnierzom Armii Krajowej oraz ich Rodzinom.