17 listopada 2023

„Zakochaj się w Klimacie” – zaproszenie do III edycji Konkursu

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Zakochaj się w Klimacie”.

grafika konkursu

 

Konkurs plastyczny ,,Zakochaj się w klimacie” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa. Konkurs polega na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej o formacie A4 prezentującej rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu.

Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie przez uczestników wiedzy dotyczącej adaptacji miasta do zmian klimatu i ochrony środowiska, a ponadto przyczynienie się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonienie dzieci i młodzieży do włączenia się w działania proklimatyczne.

Konkurs polega na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej o formacie A4 prezentującej rozwijania
w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej np. malarska, rysunku, graficzna, kolażu.

 

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4 kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  • kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych,
  • kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Laureaci konkursu otrzymają: dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci dekoracyjnej kropli burzowej – barometru cieczowego oraz proekologiczne gadżety.

Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, z dopiskiem „Zakochaj się w klimacie”, w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r. włącznie (decyduje data wpływu do jednostki).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 14 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne w linku lub telefonicznie: Dział Klimatu,

Klimat-Energia Gospodarka Wodna, Teresa Majka, tel. 12 323 30 62