17 listopada 2023

VII OGÓLNOPOLSKA EDYCJA BOOKTRAILER FILM FESTIVAL

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu  Booktrailer Film Festival. Konkurs kierowany jest do uczniów  klas  ósmych  szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz uczniów szkół polskich za granicą.

logo festiwaluBooktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym  promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu  tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu  sztuki słowa  i języka kina, rozwoju   kompetencji związanych  ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy dzieła literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy  i wyzwala kreatywność.

Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. To forma, która łączy literaturę z filmowymi środkami wyrazu oraz tradycyjną lekturę z nowymi technologiami. Prace oceniane są przez  grono specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki, świata filmu i literatury, nowoczesnego nauczania, mediów i komunikacji.

Termin zgłaszania prac upływa 1 marca  2024 roku.

Zasady przeprowadzania konkursu określa regulamin.

KONTAKT:

Koordynator eliminacji ogólnopolskich: dr Anna Miśkowiec

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie.

Adres email

Strona internetowa Booktrailer Film Festival

Załączniki

REGULAMIN VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ BFF
Data: 2023-11-17, rozmiar: 175 KB