30 stycznia 2024

III edycja Projektu „Zielone Laboratoria Taurona”

TAURON Polska Energia. – zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w programie Zielone Laboratoria TAURONA. W tym roku odbędzie się jego trzecia edycja.

Celem inicjatywy jest zapewnienie uczniom i nauczycielom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego wyłonione zostaną cztery szkoły, a każda z nich otrzyma 100 000 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.

W projekcie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski, z województw małopolskiego, śląskiego opolskiego i dolnośląskiego. Uczestnicy poprzednich (I oraz II) edycji projektu, którzy zgłosili swoje pomysły, a nie zostali laureatami, mogą ponownie brać udział w Projekcie. Warunkiem jest nowy, innowacyjny film/prezentacja ukazująca zgłaszany Projekt.

Zielone Laboratoria TauronaWAŻNE TERMINY III EDYCJI PROJEKTU
  • od 21 marca do 15 maja 2024 r.– przyjmowanie zgłoszeń
  • 23 – 31 maja 2024 r. – ogłoszenie wyników Projektu
  • do 30 czerwca 2024 r.– podpisanie Umów ze szkołami, przekazanie środków finansowych
  • 1 lipca – 31 sierpnia 2024 r.– czas dla szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sal)
  • 2 września 2024 r. – otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w zmodernizowanej klasopracowni wybranej przez Organizatora

Więcej informacji na stronie Internetowej Organizatora i w Regulaminie do pobrania poniżej.

Załączniki

Regulamin-projektu Zielone Laboratoria 2024
Data: 2024-01-30, rozmiar: 321 KB