30 stycznia 2024

„Klikam z głową” – propozycja Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zapraszamy na bezpłatne, otwarte webinary dla uczniów szkół podstawowych „Klikam z głową” prowadzone przez ekspertów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przygotowane dla trzech grup wiekowych, klas 1-3, 4-6 i 7-8.

Na wybrany webinar można się zapisać, wysyłając zgłoszenie na adres: edu@uke.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym sposób rejestracji w notatce do pobrania poniżej, a także wszystkie materiały dostępne są na stronie https://cik.uke.gov.pl

Webinary prowadzone będą przez ekspertów UKE, na co dzień tworzących i realizujących kampanie kierowane m.in. do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ukierunkowane na zagadnienia związane z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem.
Udział w webinarach zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa dla nauczyciela i klasy biorącej udział.
Zainteresowanym szkołom UKE prześle dodatkowo materiały edukacyjne: poradniki i ulotki.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem, który zawiera informacje o zagrożeniach dla użytkowników nowoczesnych technologii i przedstawia sposoby reagowania na nie. To świetny punkt wyjścia do dyskusji z dziećmi i młodzieżą.

Z Badania konsumenckiego dzieci i rodziców przeprowadzonego w 2022 r. wynika, że zdecydowana większość dzieci (91,3%) korzystała z internetu poza edukacją online. Najczęściej dzieci zaczynały korzystać z Internetu w wieku 7-8 lat (38,8%), nieco rzadziej w wieku 5-6 lat (23,1%) i 9-10 lat (19,5%).

Nieco ponad ¾ rodziców deklarowało znajomość zasad bezpiecznego korzystania z internetu, zaś 9,7% uznało, że nie posiada takie wiedzy. 12,7% rodziców nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Zdaniem prawie 2/3 rodziców, dziecko – korzystając z internetu – naraża się na możliwość doświadczenia cyberprzemocy (prześladowania, zastraszania, nękania, wyśmiewania), a według połowy może paść ofiarą oszustwa, wykradzenia danych osobowych). Co trzeci rodzic wśród potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań związanych z aktywnością w internecie wymienił także kontakt z nieznajomymi ukrywającymi prawdziwą tożsamość oraz ekspozycję na fałszywe informacje, a blisko co czwarty – uzależnienie od Internetu i narażenie na kontakt z nieodpowiednimi treściami.

Załączniki

Webinary_notatka_UKE
Data: 2024-01-30, rozmiar: 576 KB
Poradnik_klikam_z_glowa_
Data: 2024-01-30, rozmiar: 11 MB