30 stycznia 2024

Wyniki konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Szanowni Państwo, w załączniku przekazujemy Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wyników konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”

Obradująca na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”, na podstawie regulaminu konkursu dla nauczycieli (§ 5), organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustaliła listę laureatów i nauczycieli wyróżnionych w konkursie.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym ale szczególnie serdecznie gratulujemy naszym małopolskim nauczycielom!

W  grupie piętnastu laureatów i wyróżnionych znalazły się Pani dr Renata Chrzanowska i Pani Dyrektor Dorota Fryc-Piętak.

Informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród oraz szczegółach organizacyjnych związanych z wyjazdem seminaryjnym zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym pocztą elektroniczną.

Pełna treść Komunikatu poniżej.

Załączniki