13 listopada 2023

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku.

Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

Rocznica jest okazją do poznania bliżej tej tematyki, którą przybliżają między innymi Rzecznik Praw Dziecka, czy Unicef Polska